ico_top_handphone telefon: 81 536 56 00 ico_top_letter e-mail: sekretariat@nskonsulting.pl
Reklama

Projekty Europejskie

Otwórz się na przyszłość

NS KONSULTING Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie

Otwórz się na przyszłość!

Nr: RPMA.09.01.00-14-a804/18

Okres realizacji projektu od 01.01.2019r.- 31.10.2019r.

 

 

Projekt skierowany jest do 72 osób lub rodzin zamieszkujących na terenie województwa mazowieckiego na obszarach (w gminach) poniżej progu dewaloryzacji zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – w tym w szczególności osoby korzystające z POPŻ

 

należących do najmniej jednej z poniższych grup

 

-bezrobotni

-bierni zawodowo

-osoby ubogie pracujące

-osoby uczące się  

 

W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia:

 

- Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów (2h/1UP)

- Poradnictwo psychologiczne (6h/1UP)

- Szkolenia zawodowe ( 80h/grupa)

- Staż zawodowy (3 miesiące)

- Pośrednictwo pracy (4h/1UP)

 

Zapewniamy:

- płatny staż zawodowy

- stypendium szkoleniowe

-wykwalifikowaną kadrę trenerów

- materiały dydaktyczne (m.in. podręczniki, notesy, długopisy)

- certyfikat potwierdzający uzyskane kwalifikacje

- zwrot kosztów dojazdu na zajęcia indywidualne oraz grupowe

- catering podczas szkolenia

OSOBY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W PROJEKCIE ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

KONTAKT

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel. 699670296

www.projektynsk.pl/

Wartość projektu: 1 004 056,20 PLN

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 953 853,39 PLN

Twój wybór – Twoja szansa!

Firma NS Konsulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie

  „Twój wybór – Twoja szansa!”

twojt

Projekt skierowany jest do 60 osób (36 Kobiet i 24 Mężczyzn) zamieszkujących na terenie województwa małopolskiego w powiatach: p.gorlicki, p.limanowski, p.nowosądecki, p.dąbrowski, p.tarnowski, p.m.Tarnów, p.suski, p.m.Nowy Sącz, p.brzeski, p.nowotarski, p.myślenicki i/lub p.proszowicki

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym w szczególności:

-Osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego

-Osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

Należących do co najmniej jednej z poniższych grup:

-Bezrobotni objęte III profilem pomocy

-Bierni zawodowo

-Kobiety

-Osoby Niepełnosprawne

W ramach projektu oferujemy :
• Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika/czki oraz ustalenie Indywidualnego Planu Działania i ścieżki reintegracji - 6h

Warsztaty autoprezentacji - Poradnictwo psychologiczne– 16h
Trening kompetencji i umiejętności społecznych - 20h

• Pośrednictwo pracy - 6h

Certyfikowane Szkolenia zawodowe  – 80h

CertyfikowaneSzkolenie komputerowe - 64 h

●   PŁATNY STAŻ ZAWODOWY - 3 miesiące


DODATKOWO ZAPEWNIAMY:

- materiały szkoleniowe,
- zwrot kosztów dojazdu,
- stypendium szkoleniowe,
- stypendium stażowe,
- profesjonalną kadrę wykładowców,
- catering
- certyfikaty;

Wartość projektu: 980 435,85 PLN
Dofinansowanie z Unii Europejskiej:
833 370, 47 PLN
Okres realizacji projektu:
01.01. 2018 – 31.08.2018r.

KONTAKT:

Twój wybór - Twoja szansa !
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu:
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel.: 699 670 296

Projekt realizowany na podstawie umowy z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Razem wykluczmy wykluczenie !

Firma NS Konsulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie

   „Razem wykluczmy wykluczenie!”

razemwyk

Projekt skierowany jest do 60 osób (36 Kobiet i 24 Mężczyzn) zamieszkujących na terenie województwa małopolskiego w powiatach: p.gorlicki, p.limanowski, p.nowosądecki, p.dąbrowski, p.tarnowski, p.m.Tarnów, p.suski, p.m.Nowy Sącz, p.brzeski, p.nowotarski, p.myślenicki i/lub p.proszowicki

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym w szczególności:

-Osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego

-Osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

Należących do co najmniej jednej z poniższych grup:

- Bezrobotni objęci III profilem pomocy

- Bierni zawodowo

W ramach projektu oferujemy :


• Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika/czki - 6h

Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne - 6h

• Pośrednictwo pracy - 6h

• Poradnictwo zawodowe -2h

Certyfikowane Szkolenia zawodowe  – 80h

●   PŁATNY STAŻ ZAWODOWY - 3 miesiące

 

DODATKOWO ZAPEWNIAMY:

- materiały szkoleniowe,
- zwrot kosztów dojazdu,
- stypendium szkoleniowe,
- stypendium stażowe,
- profesjonalną kadrę wykładowców,
- catering
- certyfikat;

Wartość projektu: 923 192,25 PLN

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 784 713,41 PLN

Okres realizacji projektu: 01.01. 2018 – 30.09.2018r.

KONTAKT:

Razem wykluczmy wykluczenie !
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu:
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel.: 699 670 296

 

Projekt realizowany na podstawie umowy z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

                                                                              

Bądź przedsiębiorczy - pracuj u siebie!

Firma NS KONSULTING Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie :

„Bądź przedsiębiorczy - pracuj u siebie!”

               bdprzedsibiorczy             

Grupa docelowa:

bezrobotni, powyżej 30 roku życia,

zamieszkujący w woj. dolnośląskim (powiaty: górowski, lwówecki, jaworski, jeleniogórski ziemski, lubański, złotoryjski, legnicki ziemski,

dzierżoniowski, kłodzki, wałbrzyski ziemski, wołowski, kamiennogórski, strzeliński, polkowski, ząbkowicki)

Preferowane :

• Kobiety, Osoby niepełnosprawne,
niskowykwalifikowane

• osoby z terenów wiejskich

W ramach projektu zapewniamy

• bezpłatne szkolenia i doradztwo zawodowe

   analizę predyspozycji kandydata

środki finansowe na założenie własnej    firmy w wysokości max. 22 000,00 PLN

wsparcie pomostowe finansowe w wysokości max. 1 850,00 PLN przez 8 miesięcy

• wparcie pomostowe doradcze podczas prowadzenia działalności

Dodatkowo:

• wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną

• zwroty kosztów dojazdu na zajęcia

• materiały szkoleniowe

• catering

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń tel.533 313 965 

Wyślij email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Bądź aktywny i wróć do pracy!

NS KONSULTING SP. Z O.O. W LUBLINIE

Zaprasza do udziału w projekcie

bd aktywny 

W projekcie mogą wziąć udział następujące osoby:

 • Osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy(należące do I lub II profilu pomocy) w tym długotrwale bezrobotne
 • Osoby bierne zawodowo.
 • Osoby w wieku 30 lat i więcej.
 • Osoby prowadzące indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych oraz ich rodziny zarejestrowane w Urzędzie Pracy chcące odejść z rolnictwa.
 • Osoby zamieszkujące na obszarze województwa lubelskiego.
 • Osoby z wykształceniem co najwyżej średnim.

W ramach projektu oferujemy:

 • Poradnictwo zawodowe (indywidualne, zakończone Indywidualnym Planem Działania IPD)
 • Poradnictwo zawodowe (grupowe)
 • Szkolenia prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych ( w tym organizacja szkoleń połączona z praktyką zawodową u pracodawcy): „Telepracownik”, „Doradca do spraw żywienia”, „Monter ociepleń budynków”, „Opieka nad osobami starszymi” zakończone certyfikatem VCC.
 • PŁATNY STAŻ ZAWODOWY(okres trwania stażu: 4 miesiące)
 • Pośrednictwo pracy.

Dodatkowo Uczestnikom zapewniamy:

 • Stypendium szkoleniowe.
 • Stypendium stażowe.
 • Zwrot kosztów dojazdu w ramach każdej formy wsparcia.
 • Catering w ramach szkoleń zawodowych.
 • Profesjonalną kadrę wykładowców.
 • Materiały szkoleniowe.
 • Certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt: 1 331 264,83 PLN

Biuro Projektu:

ul. Skromna 5, 20-704 Lublin,

tel. 533 317 675, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Strona projektu:

http://www.projektynsk.pl/badz-aktywny-i-wroc-do-pracy

Zakończenie Czas na działanie

Zakończenie Czas na działanie

Informujemy, że w dniu 31.05.2015r. firma NS Konsulting Sp. z o.o. zakończyła realizację projektu "Czas na działanie", w ramach którego przeszkolono 40 osób.

Zakończenie Nowa szansa!

Zakończenie Nowa szansa!

Informujemy, że w dniu 31.12.2014r. firma NS Konsulting Sp. z o.o. zakończyła realizację projektu "Nowa szansa!", w ramach którego przeszkolono 60 osób.

Inwestycja w "srebrną i białą gospodarkę" kluczem do sukcesu Opolszczyzny

logo

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie

Inwestycja w „srebrną i białą gospodarkę” kluczem do sukcesu Opolszczyzny”

Projekt skierowany do mikro i małych przedsiębiorstw z branży usługowej –„biała i srebrna gospodarka”, posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa opolskiego oraz ich pracowników.

W ramach projektu oferujemy atrakcyjne szkolenia do wyboru (56 h każde):

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

OPIEKUN OSÓB STARSZYCH W ŚRODOWISKU DOMOWYM

MASAŻ TKANEK GŁĘBOKICH

MASAŻ STÓP

MASAŻ KAMIENIAMI WULKANICZNYMI

TERAPIA ZAJĘCIOWA

W ramach projektu zapewniamy:

 • wykwalifikowanych i doświadczonych trenerów
 • doskonale wyposażone sale szkoleniowe
 • materiały szkoleniowe
 • zaświadczenia o ukończeniu szkolenia
 • catering podczas szkoleń
 • egzamin certyfikujący Vocational Competence Certificate (VCC)

Szczególnie zachęcamy do udziału kobiety!

Liczba miejsc ograniczona!

bs-gospodarka.pl

Czas na działanie

LOGOOOOOO

NS Konsulting Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie realizowanym w ramach Poddziałania 6.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

Czas na działanie!

Projekt skierowany jest do osób pozostających bez zatrudnienia, w wieku 50 plus, które zamieszkują na terenie woj. mazowieckiego na obszarach pow. płońskiego oraz pow. płockiego.

W ramach projektu oferujemy:

Spotkanie z doradcą zawodowym i opracowanie Indywidualnego Planu Działania

Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

 

SZKOLENIA ZAWODOWE DO WYBORU:

 

*        OPIEKUN OSOBY STARSZEJ (120 h)

*        KONSULTANT/AGENT SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ (120 h)

*        SPECJALISTA DS. LOGISTYKI (120 h)

*        REJESTRATORKA MEDYCZNA (120 h)

 

Stypendium stażowe

Płatne 3-miesiączne staże w zawodzie

Pośrednictwo pracy

Zapewniamy:

Materiały szkoleniowe

Catering

Zwrot kosztów dojazdu

Stypendium szkoleniowe

Stypendium stażowe (przez 3 miesiące)

Zaświadczenia o ukończeniu szkoleń

 

Zapraszamy do udziału!

Kontakt:

tel. 519308955

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Innowacyjny start edukacyjny

Innowacyjny start edukacyjny

 

NS Konsulting uprzejmie informuje, że na terenie województwa lubelskiego realizuje projekt „INNOWACYJNY START EDUKACYJNY”, skierowany do szkół podstawowych z terenów wiejskich i miejsko-wiejskich, zainteresowanych wdrażaniem innowacyjnego programu nauczania do edukacji wczesnoszkolnej klas I-III, i dotychczas nie wdrażały innowacyjnych programów nauczania.

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Instytucją pośredniczącą II stopnia jest OSRODEK ROZWOJU EDUKACJI.

 1. Projekt zakłada opracowanie innowacyjnego programu nauczania wraz z obudową dla edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III), zawierający wszystkie treści nauczania ujęte w podstawie programowej, w którym w szczególności kształtowana jest umiejętność komunikowania się w języku obcym i posługiwania się w którym kształtowane będzie w szczególności umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (TIK).
 2. Obudowa dydaktyczna jest komplementarna z programem.
 3. Obudowa dydaktyczna będzie zawierała tygodniowy plan pracy ośrodka tematycznego, testy sprawdzające kompetencje uczniów, narzędzia do diagnozy pedagogicznej, karty pracy ucznia, projekty multimedialnych lekcji, zawierające: scenariusze zajęć, animacje, pliki audio, zdjęcia/grafiki, gry edukacyjne, ćwiczenia interaktywne.
 4. Innowacyjność programu polegać będzie na projektowaniu zajęć z wykorzystaniem TIK oraz wprowadzeniu elementów komunikacji w języku obcym we wszystkich obszarach nauczania zintegrowanego.
 5. Program bazuje na istniejących zatwierdzonych podręcznikach, wprowadzając nowe scenariusze zajęć z wykorzystaniem nowych metod i narzędzi dydaktycznych. Program uwzględnia w działaniach zróżnicowanie uczniów klas I-III pod względem wiekowym (dzieci, które rozpoczynają edukacje w wieku 6 i 7 lat: praca w parach mieszanych wiekowo, uławiająca asymilację w środowisku szkolnym, zadania dostosowane do indywidualnego tempa rozwoju, indywidualny plan tygodniowy i profil rozwoju umiejętności jako metody oceniania osiągnięć uczniów.
 6. Program będzie eksponować metody aktywizujące: metoda projektu, odgrywania ról, scenek, kreatywne rozwiązywanie problemów. Program zawiera niestereotypowy przekaz kierowany do dziewcząt i chłopców. W programie zaznaczona będzie indywidualizacja procesu nauczania czyli uwzględnienia potrzeb i możliwości uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 7. Nauczycielom zostanie zapewnione szkolenie z zakresu prawidłowego i efektywnego wdrażania opracowanego w ramach Projektu programu nauczania. W szkoleniu weźmie udział 10 nauczycieli ze SP mających wdrażać program nauczania (24 h, 3 spotkania x 8h (weekendy). Nauczycielom będą zapewnione materiały dydaktyczne, catering, zwrot kosztów dojazdu (zgodnie z regulaminem udzielenia zwrotu kosztów dojazdu) i zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Czas trwania szkolenia może ulec zmianie, uwzględniając realne potrzeby nauczycieli.
 8. Zakres tematyczny szkolenia dla nauczycieli obejmuje:

- zastosowanie TIK w nauczaniu zintegrowanym (6h)

- indywidualizacja pracy (4h)

- teoria inteligencji wielorakich a diagnoza pedagogiczna (4h)

- metody edukacji lingwistycznej (6h)

- metoda projektu (4h)

9. Wdrażanie programu odbywać się będzie od 09.2014 roku do 06.2015 roku. Program będzie wdrażany na zajęciach obowiązkowych. Wdrażanie programu będzie na bieżąco monitorowane poprze spotkania średnio 1 x w miesiącu z podwykonawcą i nauczycielami, oraz analizę raportów z wdrażania programu (1 x na kwartał).

10. Szkoły otrzymają tablety, które zwiększą atrakcyjność prowadzonych zajęć, pobudzą zainteresowanie do wykorzystywania narzędzi multimedialnych w nauce.

11. Po zakończeniu roku szkolnego 2014/2015 zostanie zorganizowana konferencja upowszechniająca i podsumowująca z udziałem Dyrektorów Szkół biorących udział w projekcie, nauczycieli wdrażających program i autorów programu oraz nauczycieli i Dyrektorów ze szkół spoza projektu zainteresowanych wdrożeniem programu. Celem będzie wymiana uwag, podjęcie modyfikacji oraz określenia sposobu kontynuowania realizacji programu przez cały I etap edukacji.

12. Wszelkie informacje związane z organizacją projektu dostępne będą w Biurze Projektu w Lublinie ul. Skromna 5, tel. 531-644-066, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 Następna > Ostatnie >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

 

twojt

 • cialis espagne Après le révolutionnaire le viagra, le cialis est considérée comme la prochaine grande chose dans la santé sexuelle des hommes.

razemwyk

 

bdprzedsibiorczy16nowe kompetencje-116technologie logobadz aktywny i wr do pracyaktywizuj si i pracuj logo wyb16recepta na zwolnienie16praca i ty16perspektywa na sukces16i ty wrcisz do zawodowej gry kompetencjelogo

  wlasnafirmalogo2
 

glowna_logo_kl

glowna_logo_ue

Forum_szkolenia

 

 logo vcc

 

efs_florystyczne kwalifikacje

przyszlosc logo kolor 1

uwerz w swoje moliwosci

nowe kompetencje

elastyczna praca

NP_NH_logo

efs_szkolenia i doradztwo dla odchodzacych z rolnictwa

przedzalnia

stop bezr - logo ok

szansa dla rolnikw

ok_Logo_Rozwoj_droga_do_sukcesu

 

Logo_Wiedza

 

PRZEDZALNIA_logo_6

Spoldzielnia_socjalna_LOGO

LOGO_Nie_daj_si

Logo_Ekokwalifikacje

logo_WygraJ

Logo_Rozwijaj_swoje_umiejtnoci

logo_jUSTYNA

Logo_Budowlacy

LOGO_AKADEMIA_PRZYWODCOW

 

 Logo Paleta Nowych Mozliwosci

Logo Informatyczne kwalifikacje

Logo Zachodniopomorski SPIN Przedsiębiorca

Logo Budownictwo na miarę XXI wieku

Logo Wysokie kwalifikacje w branży turystycznej

Logo Nowa szansa

Logo Wysoka jakość gościnności na Dolnym Śląsku

Logo Kwalifikacje przyszlosci

Logo Dziś aktywni - jutro pracujący

Logo Turystyka przyjazna środowisku

Logo Rozwój budownictwa szansą dla regionu

LOGO EKOBUDOWNICTWO 10 2013 113

lubelskie centrum IT

Logo ZWOLNIONY ZATRUDNIONY

LOGOOOOOO

Im wcześniej tym lepiej kolor

Innowacyjny start edukacyjny

logo

 

Copyright © 2010 Mikrobit Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Projekt Enzo Sp. z o.o.

Wykonanie mikrobit.pl
serwis zbudowany w technologii mCMS