ico_top_handphone telefon: 81 536 56 00 ico_top_letter e-mail: sekretariat@nskonsulting.pl
Reklama

Projekty Europejskie

Im wcześniej tym lepiej!

Im wcześniej tym lepiej kolor

NS Konsulting Sp z o.o zaprasza do udziału w projekcie „Im wcześniej tym lepiej!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Grupę docelową stanowią szkoły podstawowe (publiczne i niepubliczne) prowadzące kształcenie w klasach I-III z gmin wiejskich i wiejsko-miejskich woj. lubelskiego oraz oddelegowani nauczyciele wdrażający nowotworzone programy nauczania.

Odbiorcami pośrednimi są uczniowie oraz uczennice, którzy rozpoczynają edukację w wieku 6 i 7 lat - klas I.

Szkoły, które nawiążą współpracę będą miały niepowtarzalną okazję przyczynić się do wzrostu jakości nauczania matematyki poprzez wdrożenie oraz upowszechnienie innowacyjnego programu nauczania w zakresie matematyki. Innowacyjny program przyczyni się do podniesienia jakości pracy w danej szkole, oraz doprowadzi do wyrównania szans edukacyjnych. Zostaną zakupione tablety dla uczniów w celu zwiększenia atrakcyjności zajęć oraz zainteresowania do wykorzystania narzędzi multimedialnych w nauce.

Udział w projekcie nie wiąże się z ponoszeniem jakichkolwiek kosztów.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, prosimy o kontakt pod nr telefonu 519 308 950.

Zwolniony? - Zatrudniony!!!

Logo ZWOLNIONY ZATRUDNIONY

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie “ZWOLNIONY? – ZATRUDNIONY!!!”

Projekt skierowany jest do osób:

 • niezatrudnionych, zarejestrowanych we właściwym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne;
 • zamieszkałych wg przepisów art. 25 Kodeksu Cywilnego na obszarze woj. opolskiego, powiatów:
  m. Opole, opolskiego lub krapkowickiego.
 • które utraciły pracę z przyczyn zakładu pracy przechodzącego procesy modernizacyjne
  i adaptacyjne w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

Projekt obejmuje wsparcie szkoleniowe w formie:

 • PORADNICTWO ZAWODOWE
 • PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

·         SZKOLENIE ZAWODOWE - 1 moduł do wyboru:

 1. a)      SPAWACZ METODĄ MIG;
 2. b)      TECHNIK PRAC BIUROWYCH;
 3. c)       SPRZEDAWCA W BRANŻY SPOŻYWCZEJ;
 • STAŻ ZAWODOWY
 • POŚREDNICTWO PRACY.

Zapewniamy:

 • wykwalifikowaną kadrę trenerów;
 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek w czasie Poradnictwa zawodowego, Poradnictwa psychologicznego oraz Pośrednictwa pracy;
 • poczęstunek oraz obiad podczas Szkolenia Zawodowego;
 • zwrot kosztów dojazdu w czasie Poradnictwa zawodowego, Poradnictwa psychologicznego oraz Szkolenia Zawodowego;
 • stypendium szkoleniowe w czasie Szkolenia Zawodowego
 • stypendium stażowe.

Dane kontaktowe:

tel.: 536 395 906
e-mail:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
www.zwolniony-zatrudniony.com.pl

Lubelskie Centrum IT

Projekt Lubelskie Centrum IT

lubelskie centrum IT

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do udziału w bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu ,,Lubelskie Centrum IT” realizowanego przez NS Konsulting Sp. z o.o.

Projekt jest skierowany do:

 • mikroprzedsiębiorstw oraz ich pracowników z branży informatycznej posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa lubelskiego (posiadające wpis w CEiDG/KRS PKD sekcja J.62; J.63).

W ramach Projektu przewidziano następujące szkolenia:

1. Nowoczesne technologie internetowe: Html 5 +CSS3 (48 godz. dydaktycznych)

PROGRAM ZAJĘĆ obejmuje m.in. : wprowadzanie(prace nad specyfikacją), oprogramowanie(przeglądarki, edytory), DOM(nagłówki, kodowanie), File API, magazyn lokalny, Canvas, Geolokalizacja, Drag and drop, CSS3.

2. Nowoczesne technologie internetowe: Framework Ruby on Rails (48 godz. dydaktycznych)

PROGRAM ZAJĘĆ obejmuje m.in. : Rails środowisko i konfiguracja, Kontrolery, Routing, RESTful Web Services, Praca z Active Record, Active Record-relacje, Active Record-walidacja, Active Record-elementy zaawansowane, ActionVi ew , Helpers, Integracja z technologią AJAX, Zarządzanie sesją, Bezpieczeństwo, XML i ActiveResource, ActionMailer, T estowanie, Pluginy.

3. Metody poprawy jakości tworzenia oprogramowania: Wzorce projektowe w języku C# (18 godz. dydaktycznych)

PROGRAM ZAJĘĆ obejmuje m.in. : Wzorce projektowe, Konstrukcyjne wzorce projektowe(m.in.Factory Method), Strukturalne wzorce projektowe (m.in.Adapter,Bridge), Behawioralne wzorce projektowe (m.i.Chain of Responsibility), Wzorce projektowe przetwarzania współbieżnego (m.in.Single Threaded Execution).

4. Metody poprawy jakości tworzenia oprogramowania: Wzorce projektowe w języku JAVA (18 godz. dydaktycznych)

PROGRAM ZAJĘĆ obejmuje m.in. : Wprowadzenie (m.in.kryteri a oceny aplikacji), zasady SOLID (m.in.Interface Segregation), wzorce projektowe (m.in.geneza wzorców), wzorce dotyczące tworzenia obiektów (m.in.Factory method), wzorce strukturalne (m.in.Template Method), Zarządzanie kolekcjami(m.in.JCF – przykłady), Komunikacja (m.in.Command), wzorce behawioralne (m.in.State).

5. Metody poprawy jakości tworzenia oprogramowania: Usability – projektowanie interfejsu użytkownika (24 godz. dydaktyczne)

PROGRAM ZAJĘĆ obejmuje m.in. : Web usability–terminologia, korzyści, koszty, Fundamentalne zagadnienia Usability, architektura informacji a Usability, usability a design, tworzenie treści zgodnie z zasadami usability, usability formularzy internetowych.

Ponadto każdy z Uczestników weźmie udział w szkoleniu ogólnym z zakresu: zarządzanie sobą w czasie, podnoszenie efektywności zawodowej, rozwiązywanie problemów i konfliktów w pracy, komunikacja i wsparcie w zespole ( 16 godzin dydaktycznych).

Dla jednej grupy przewidziano szkolenia (do wyboru 4 opcje):

 • Szkolenie nr 1 Html 5 +CSS3 oraz szkolenie ogólne;
 • Szkolenie nr 2 Framework Ruby on Rails oraz szkolenie ogólne;
 • Szkolenie nr 3 Wzorce projektowe w języku C# oraz Szkolenie nr 5 Usability – projektowanie interfejsu użytkownika oraz szkolenie ogólne;
 • Szkolenie nr 4 Wzorce projektowe w języku JAVA oraz Szkolenie nr 5 Usability – projektowanie interfejsu użytkownika oraz szkolenie ogólne.

DODATKOWE INFORMACJE:

 • Szkolenia będą odbywały się w weekendy w średnio 10 osobowych grupach.
 • Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz catering podczas zajęć.
 • Na zakończenie szkolenia każdy Uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające zdobyte kompetencje i kwalifikacje.

Kontakt, zapisy, informacje:

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , strona internetowa: www.lubelskiecentrumit.pl, nr tel. : 519 308 954

EkoBudownictwo

LOGO EKOBUDOWNICTWO 10 2013 113

NS Konsulting sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie:

„EkoBudownictwo”

Okres realizacji projektu: 01.11.2013- 30.09.2014

Projekt skierowany jest do:

-mikroprzedsiębiorstw posiadających jednostkę organizacyjną na terenie woj. śląskiego, prowadzących działalność w obszarze technologii dla ochrony środowiska (sekcja F PKD, działy: F.41, F.42, F.43)

-pracowników tych mikroprzedsiębiorstw, pracujących lub zamieszkujących na obszarze woj. śląskiego, z wykształceniem technicznym średnim lub wyższym, w wieku aktywności zawodowej.

W ramach projektu oferujemy szkolenia:

 • Finansowanie rozwiązań proekologicznych w budownictwie (30h)

oraz do wyboru:

 • Fotowoltaika w budownictwie (60h)

Program:

- wstęp do tematyki fotowoltaiki w budownictwie

- podstawy prawne

- zasady przetwarzania energii słonecznej w elektryczną

- systemy fotowoltaiczne dołączane do sieci oraz systemy autonomiczne

- instalacja systemów PV

- fotowoltaika zintegrowana

- magazynowanie energii elektrycznej

- bilans korzyści

 • Budynki pasywne (60h)

Program:

- wstęp do tematyki budownictwa pasywnego

- podstawy prawne budownictwa pasywnego

- ochrona cieplna w budynkach pasywnych

- nowoczesne materiały i technologie stosowane w budownictwie pasywnym

- termomodernizacja budynków

- bilans korzyści

ZAPEWNIAMY:

 • Wykwalifikowanych trenerów
 • Materiały szkoleniowe
 • Dogodny tryb szkoleń
 • Zaświadczenia o ukończeniu szkoleń
 • Catering

Szczegółowe informacje:

tel.: 884 795 949

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

strona internetowa: www.eko-budownictwo.com.pl

Rozwój budownictwa szansą dla regionu

„Rozwój budownictwa szansą dla regionu”

Logo Rozwój budownictwa szansą dla regionu

Projekt skierowany jest do osób pracujących (umowa o pracę, powołanie, wyboru,  mianowanie, spółdzielcza umowa o pracę, kadra kierownicza, właściciele, współwłaściciele) w mikroprzedsiębiorstwach z woj. lubelskiegoz branży budowlanej korzystające i nie korzystające ze wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych w ramach konkursów ogłoszonych dla Poddziałania 8.1.1 i 8.1.2 POKL w latach 2007-2011 przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie.

W ramach projektu oferujemy bezpłatne szkolenie z zakresu:

Proekologiczne rozwiązania w budownictwie

Program:

 • proekologiczne rozwiązania w zakresie systemów grzewczych i elektrycznych
 • systemy oparte na OZE i biopaliwach
 • energetyka wodna (budowa i działanie, wymagania prawne budowy małych elektrowni wodnych
 • energetyka wiatrowa (energia wodoru, możliwości pozyskiwania, gromadzenia i wykorzystywania)

oraz dodatkowo dla wszystkich Uczestników Projektu jedno ze szkoleń do wyboru:

Fotowoltaika bez tajemnic

Program:

 • wykorzystanie energii słonecznej
 • systemy fotowoltaiczne dołączone do sieci oraz systemy autonomiczne
 • analizy finansowe
 • ceny elementów PV
  • zabezpieczenia w systemach fotowoltaicznych

Dom pasywny przyszłością budownictwa

Program:

 • infiltracja powietrza
 • mechaniczna wentylacja obiektu
 • system odzysku ciepła z powietrza usuwanego
 • nowoczesne wymienniki ciepła
 • rekuperatory
 • wstępne podgrzanie (zimą), a chłodzenie (latem) świeżego powietrza doprowadzonego do domu w gruntowym wymienniku ciepła

Monter Instalacji Wykorzystującej Odnawialne Źródła Energii

Program:

 • wykorzystanie OZE
 • montaż instalacji systemów energetyki odnawialnej, grzewczych, wentylacyjnych i gazowych
 • wykonywanie instalacji w ramach różnych technik połączeń stosowanych obecnie w kraju i zagranicą

Zapewniamy:

 • wykwalifikowaną kadrę trenerską
 • materiały szkoleniowe
 • wyżywienie
 • zwroty kosztów dojazdu

DANE KONTAKTOWE:

Szczegółowych informacji udzielamy w Biurze Projektu codziennie od poniedziałku do piątku w godz.: 8.00 – 16.00

ul. Skromna 5, 20-704 Lublin

tel. 531 441 844

www.rozwojbudownictwa.pl, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Turystyka przyjazna środowisku

Logo Turystyka przyjazna środowisku

NS Konsulting Sp. z o. o.  zaprasza do udziału w projekcie
          TURYSTYKA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU

   Zapraszamy:

              Pracowników i kadrę zarządzającą mikro, małych i średnich przedsiębiorstw związanych z branżą turystyczną, posiadających jednostkę organizacyjną w woj. opolskim

Przedsiębiorstwa które nie korzystały ze wsparcia szkoleniowego w woj. opolskim w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL

W ramach projektu oferujemy bezpłatne szkolenia:

FINANSOWANIE ROZWIĄZAŃ  PROEKOLOGICZNYCH W TURYSTYCE (32 godziny)

-źródła finansowania proekologicznych rozwiązań w zakresie zaopatrzenia, wodę oczyszczalnie ścieków, oszczędzanie energii, przetwarzanie odpadów, systemów grzewczych i elektrycznych opartych na alternatywnych źródłach energii

-Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
-Programy Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych


                  Oraz do wyboru:

   1. EFEKTYWNE KORZYSTANIE Z ZASOBÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE TURYSTYCZNYM (80 godzin)

efektywne gospodarowanie energia elektryczną oraz ciepłym i gazem,

metody oszczędzania i odzyskiwania i wtórnego wykorzystania ciepła i energii elektrycznej

proekologiczne rozwiązania w zakresie zaopatrzenia w wodę przetwarzanie odpadów

   2. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W PRZEDSIĘBIORSTWIE
      TURYSTYCZNYM (80 godzin)

systemy oparte na alternatywnych źródłach energii,

proekologiczne rozwiązania w zakresie systemów grzewczych i elektrycznych,

wykorzystanie energii słonecznej do produkcji ciepła lub ogrzewania,

wodne i powietrzne kolektory słoneczne, biopaliwa,

Zapewniamy:

Wykwalifikowaną kadrę trenerów

Materiały szkoleniowe

Catering

W szczególny sposób zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu kobiety!!!

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie www.turystykaprzyjaznasrodowisku.eu

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu: 531 092 002                      

Szczegółowe informacje:
       Biuro Projektu, ul. Sudecka 3b/23 48-303 Nysa

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Dziś aktywni - jutro pracujący!

Logo Dziś aktywni - jutro pracujący

NS Konsulting Sp. z o.o. zaprasza

osoby bezrobotne, powyżej 50 roku życia, z wykształceniem maksymalnie średnim, zamieszkałe na terenie województwa śląskiego w powiatach : będzińskim, zawierciańskim i m. Sosnowiec do udziału w szkoleniach w ramach projektu „Dziś aktywni – jutro pracujący!”.

Oferujemy szkolenia

(do wyboru)

                               

SPALANIE BIOMASY (160 godz. dydaktycznych)           

 

 

 

FOTOWOLTAIKA (160 godz. dydaktycznych)

 

dodatkowo dla wszystkich uczestników spotkanie z doradcą zawodowym w ramach Indywidualnych Planów Działań i wsparcie psychologiczno – doradcze

oraz szkolenie

KOMPUTEROWE

(60 godz. dydaktycznych)

Zapewniamy

 • profesjonalną kadrę wykładowców
 • bezpłatne materiały szkoleniowe
 • stypendium szkoleniowe
 • catering (obiad)
 • certyfikat ECDL (szkolenie komputerowe)
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
 
   
   

 

Więcej informacji i zapisy w Biurze Projektu: ul. Szeroka 26, 42 – 400 Zawiercie

Strona: www.dzisaktywni.pl, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel. 536 395 906

Kwalifikacje przyszłości

Logo Kwalifikacje przyszlosci

„Kwalifikacje przyszłości”

Projekt skierowany jest do osób pracujących (umowa o pracę, powołanie, wyboru,  mianowanie, spółdzielcza umowa o pracę, kadra kierownicza, właściciele, współwłaściciele) w mikroprzedsiębiorstwach z woj. lubelskiego z branży turystycznej, nie korzystających ze wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych w ramach konkursów ogłoszonych dla Poddziałania 8.1.1 i 8.1.2 POKL w latach 2007-2011 przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie.

W ramach projektu oferujemy bezpłatne szkolenia z zakresu (do wyboru):     

„Jak efektywnie korzystać z zasobów w przedsiębiorstwie turystycznym” – 80h

Program:

•              proekologiczne rozwiązania z zakresu systemów grzewczych i elektrycznych

•              efektywne gospodarowanie ciepłem, gazem

•              metody oszczędzania, odzyskiwania i wtórnego wykorzystania ciepła i energii elektrycznej

•              proekologiczne rozwiązania z zakresu zaopatrzenia w wodę

•              oczyszczalnie ścieków

•              przetwarzanie odpadów

•              bilans korzyści

•              przykłady dobrych praktyk z regionu

„Odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwie turystycznym” – 80h

Program:

•              rodzaje Odnawialnych Źródeł Energii

•              jej źródła oraz ocena zasobów w skali kraju/województwa/regionu

•              wykorzystanie energii słonecznej do produkcji ciepła lub ogrzewania

•              wodne i powietrzne kolektory słoneczne

•              fotowoltaika (przetwarzanie światła słonecznego na energię elektryczną)

•              wykorzystanie ciepła powierzchniowego

•              pozyskiwanie energii geotermalnej

•              spalanie biomasy

•              bilans korzyści

•              przykłady dobrych praktyk z regionu

oraz dodatkowo dla wszystkich Uczestników szkolenie:

„Finansowanie rozwiązań proekologicznych w turystyce” – 24h

Program:

•              źródła finansowania Odnawialnych Źródeł Energii

•              Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

•              Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

•              Program Energetyczne Wykorzystanie Zasobów Geotermalnych – NFOŚiGW

•              Program Finansowania Rozwoju Energi Zrównoważonej w Polsce

•              Projekt Efektywności Energetycznej GEF

•              kredyty proekologiczne

Zapewniamy:

 • wykwalifikowaną kadrę trenerską
 • materiały szkoleniowe     
 • wyżywienie

DANE KONTAKTOWE:

Szczegółowych informacji udzielamy w Biurze Projektu codziennie od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00 – 16:00, ul. Skromna 5, 20-704 Lublin, tel. 531 644 066, www.kwalifikacjeprzyszlosci.com , e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Nowa Szansa!

Logo_Nowa_szansa

Szanowni Państwo, w dniu 02.01.2013 r. firma NS Konsulting Sp. z o.o. rozpoczęła realizację projektu „Nowa szansa!”.

Projekt realizowany jest na terenie  województwa podlaskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet VII: Promocja integracji społecznej

Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rekrutacja trwa! – Zapraszamy do składania dokumentów.

Celem projektu jest podniesienie aktywności zawodowej 60 osób (15-64 lata) pozostających bez zatrudnienia, z województwa podlaskiego,  na terenie którego właściwy ośrodek pomocy społecznej nie realizował bądź przerwał realizację projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.1 POKL w latach 2008-2011.

O PROJEKCIE

Projekt „Nowa szansa!” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej; Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej; Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Organizatorem projektu jest firma NS Konsulting Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie.

Projekt ten skierowany jest do osób długotrwale bezrobotnych (z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz. U. nr 99 z 2004 r. z póź. zm. poz. 1001), zainteresowane uzyskaniem dodatkowych umiejętności poprzez odbycie szkoleń oraz stażu, zamieszkałe na terenie województwa podlaskiego na terenie gmin: Augustów – miasto, Lipsk, Nowinka, Płaska, Zambrów – miasto, Szumowo, Kołaki Kościelne, Zambrów, Radziłów, Szczuczyn.

SZKOLENIA

W ramach projektu oferujemy:

-     szkolenia:

 • · doradztwo zawodowe (16h)
 • · komputerowe (60h) - Tematyka: obsługa komputera, praca z Internetem, odbieranie i nadawanie poczty elektronicznej, arkusze kalkulacyjne, edytory tekstu, prezentacje graficzne;
 • · jeżyk angielski (60h) - Celem zadania jest zdobycie umiejętności językowych. Tematyka: podstawy językowe, mini dialogi, konwersacje, wypowiedzi tematyczne, nauka słownictwa, skład. i leksyka, język obcy w pracy. Zajęcia mają charakter praktyczny i teoretyczny, podstawy gramatyki, wypowiedzi pisemne w języku obcym;

-     szkolenia zawodowe:

 • · Technik prac biurowych (120h) - obieg dokumentów w firmie, archiwizacja dokumentów, obsługa spraw kadrowych, obsługa biura, gromadzenie, rejestracja informacji i dokumentów oraz ich przetwarzanie, obsługa dokumentów obcojęzycznych.
 • · Technik rachunkowości (120h) - prowadzenie ksiąg rachunkowych w zakresie czynności wymaganych przepisami, ustalanie Planu Kont dostosowanego do potrzeb, udzielanie konsultacji księgowych dotyczących prawidłowości dokumentów zdarzeń gospodarczych, udzielanie porad i wyjaśnień księgowo-podatkowych, sporządzanie sprawozdań finansowych, naliczanie mc odpisów amortyzacyjnych, prowadzenie ewidencji do celów podatku VAT, rozliczanie podatku dochodowego;

-     Płatne staże (480h) - stażysta ma za zadanie wykorzystanie praktycznych umiejętności UP zdobytych podczas szkoleń, zwiększenie doświadczenia zawodowego UP oraz nawiązanie kontaktów zawodowych, które ułatwią zdobycie zatrudnienia, każdy UP otrzyma opiekuna, który wystawi opinię na koniec stażu.

Zapewniamy:

 • · wysokie stypendia szkoleniowe
  i stażowe
 • · materiały szkoleniowe
 • · wykwalifikowaną kadrę
 • · catering na szkoleniach
 • · zaświadczenia o ukończeniu szkoleń
 • · doskonale wyposażone sale szkoleniowe

REKRUTACJA

Warunkiem udziału w procesie rekrutacji jest dostarczenie do Biura Projektu sporządzonej na odpowiednich formularzach kompletnej dokumentacji składającej się z następujących elementów:

- Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Projektu

- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

- Oświadczenie o spełnianiu kryteriów grupy docelowej.

Podpisane dokumenty należy dostarczyć osobiście lub wysłać drogą pocztową na adres ul. Mostowa 12e/3, 16-300 Augustów - Biuro Projektu "Nowa szansa".

Rekrutacja ma charakter otwarty. Komisja Rekrutacyjna wyłoni 60 osób, biorąc pod uwagę kompletność złożonej aplikacji oraz kryteria wskazane w Regulaminie Projektu.

KONTAKT

mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel.: 519 323 890

Wysokie kwalifikacje w branży turystycznej

Logo_Wysokie_kwalifikacje_w_brany_turystycznej

Bezpłatne szkolenia

Uczestnikami Projektu mogą być:

PRACOWNICY oraz KADRA ZARZĄDZAJĄCA mikro i małych przedsiębiorstw działających na terenie województwa zachodniopomorskiego

OFERUJEMY BEZPŁATNE SZKOLENIA:

dla pracowników (90 godzin) do wyboru:

Marketing internetowy w turystyce – informacje o najnowszych zjawiskach w PR i marketingu w sieci m.in.:

§   zasady tworzenia i pozycjonowania stron internetowych,

§   rodzaje i formy reklamy,

§   modele zakupu powierzchni reklamowych.

Public relations w turystyce – prowadzenie skutecznych działań  PR np.:

§   sposoby budowania pozytywnego wizerunku firmy,

§   CSR.

Finansowanie działalności firmy turystycznej – kompleksowe szkolenie z zakresu m.in.:

§   strategii zarządzania finansami w turystyce,

§   specyfiki dofinansowania w ramach programów unijnych.

 

dla kadry zarządzającej (90 godzin) do wyboru:

Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym – szkolenie obejmuje tematykę m.in.:

§   podnoszenia jakości kadr – diagnoza potrzeb szkoleniowych, badania jakości usług w przedsiębiorstwie turystycznym,

§   metod weryfikacji efektów pracy zespołu i diagnozy predyspozycji pracowniczych.

Zarządzanie strategiczne w turystyce, m.in.:

§   analiza SWOT,

§   optymalizowanie struktur organizacyjnych w kontekście wdrażania strategii,

§   planowanie i zarządzanie zmianami organizacyjnymi.

Zarządzanie zasobami ludzkimi - poznanie zasad funkcjonowania sprawnego zespołu, m.in.:

§   istota ról zespołowych, sposoby kierowania zespołem,

§   określenie zadań związanych z udrażnianiem komunikacji i rozmów z podwładnymi.

GWARANTUJEMY

Zaświadczenia o odbytych szkoleniach

Materiały szkoleniowe dla wszystkich uczestników

Catering w trakcie szkoleń

 

W ramach projektu zostanie zorganizowane obowiązkowe dla wszystkich uczestników Spotkanie dotyczące świadomości ekologicznej, którego celem  jest budowanie motywacji i postaw prośrodowiskowych.

Sczegółowe informacje i zgłoszenia:

Tel. 530 399 007

www.wysokie-kwalifikacje.com.pl

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Biuro Projektu

NS Konsulting Sp. z o.o.

Ul. Gdańska 1, pok. 101

73-110 Stargard Szczeciński

Projekt realizowany jest w okresie:

01.2013 – 02.2014
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 Następna > Ostatnie >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

 

twojt

razemwyk

 

bdprzedsibiorczy16nowe kompetencje-116technologie logobadz aktywny i wr do pracyaktywizuj si i pracuj logo wyb16recepta na zwolnienie16praca i ty16perspektywa na sukces16i ty wrcisz do zawodowej gry kompetencjelogo

  wlasnafirmalogo2
 

glowna_logo_kl

glowna_logo_ue

Forum_szkolenia

 

 logo vcc

 

efs_florystyczne kwalifikacje

przyszlosc logo kolor 1

uwerz w swoje moliwosci

nowe kompetencje

elastyczna praca

NP_NH_logo

efs_szkolenia i doradztwo dla odchodzacych z rolnictwa

przedzalnia

stop bezr - logo ok

szansa dla rolnikw

ok_Logo_Rozwoj_droga_do_sukcesu

 

Logo_Wiedza

 

PRZEDZALNIA_logo_6

Spoldzielnia_socjalna_LOGO

LOGO_Nie_daj_si

Logo_Ekokwalifikacje

logo_WygraJ

Logo_Rozwijaj_swoje_umiejtnoci

logo_jUSTYNA

Logo_Budowlacy

LOGO_AKADEMIA_PRZYWODCOW

 

 Logo Paleta Nowych Mozliwosci

Logo Informatyczne kwalifikacje

Logo Zachodniopomorski SPIN Przedsiębiorca

Logo Budownictwo na miarę XXI wieku

Logo Wysokie kwalifikacje w branży turystycznej

Logo Nowa szansa

Logo Wysoka jakość gościnności na Dolnym Śląsku

Logo Kwalifikacje przyszlosci

Logo Dziś aktywni - jutro pracujący

Logo Turystyka przyjazna środowisku

Logo Rozwój budownictwa szansą dla regionu

LOGO EKOBUDOWNICTWO 10 2013 113

lubelskie centrum IT

Logo ZWOLNIONY ZATRUDNIONY

LOGOOOOOO

Im wcześniej tym lepiej kolor

Innowacyjny start edukacyjny

logo

 

Copyright © 2010 Mikrobit Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Projekt Enzo Sp. z o.o.

Wykonanie mikrobit.pl
serwis zbudowany w technologii mCMS