ico_top_handphone telefon: 81 536 56 00 ico_top_letter e-mail: sekretariat@nskonsulting.pl
Reklama

Projekty Europejskie

Zachodniopomorski SPIN-Przedsiębiorca

Logo_SPIN


Projekt „Zachodniopomorski SPIN – Przedsiębiorca” jest realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, województwo zachodniopomorskie, numer konkursu 1/8.2.1/11.Projekt jest skierowany do 100 Uczestników Projektu, doktorantów, absolwentów uczelni (w okresie 12 miesięcy od daty ukończenia studiów – pozostających bez zatrudnienia), studentów, którzy uczą się, pracują lub zamieszkują (w rozum. KC) na obszarze województwa zachodniopomorskiego, którzy zainteresowani są założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej typu spin-off/spin-out.

Zainteresowanym udziałem w projekcie „Zachodniopomorski SPIN – Przedsiębiorca” oferujemy poniższe bezpłatne szkolenia:

1)    Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej typu spin-off/spin-off (60 godz. dyd./gr.)

2)    Ochrona i komercjalizacja własności intelektualnej (24 godz. dyd./gr.)

3)    Doradztwo indywidualne 8 godz. dyd./gr.REKRUTACJA:  1 TURA TRWA DO 31 GRUDNIA 2012 r. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!Projekt jest realizowany od 1 października 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku na terenie województwa zachodniopomorskiego. Realizatorem projektu jest NS Konsulting Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie.


Szczegółowe informacje są dostępne pod nr tel.: 519 308 954, pod adresem e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. oraz na stronie internetowej www.zachodniopomorskispin.pl.

Budownictwo na miarę XXI wieku


logo__Budownictwo

BUDOWNICTWO NA MIARĘ XXI WIEKU

Zapraszamy Architektów oraz Pracowników branży budowlanej sektora MŚP
z terenu woj. małopolskiego do udziału w bezpłatnych szkoleniach /do wyboru/:

- FOTOWOLTAIKA W BUDOWNICTWIE -  pozyskiwanie energii słonecznej (96h dydaktycznych)

program szkolenia obejmie m.in. zagadnienia takie jak:

systemy fotowoltaiczne dołączone do sieci oraz systemy autonomiczne, instalacja systemów PV oraz monitorowanie ich pracy, fotowoltaika zintegrowana w budownictwie – technologia BIPV, finansowanie instalacji PV w Polsce - programy ramowe UE, metody instalacji systemów PV oraz monitorowania ich pracy.

-BUDYNKI PASYWNE - proekologiczne rozwiązania
w zakresie systemów grzewczych i wentylacji (96h dydaktycznych)

program szkolenia obejmie m.in. zagadnienia takie jak:
bryły budynku a zapotrzebowanie na energię, izolacja przegród, systemy ogrzewania i wentylacji, termomodernizacja, wentylacja

i rekuperacja,  zintegrowane systemy grzewcze, odzyskiwanie ciepła z wentylacji, bilans korzyści, wymagania formalnoprawne bilans korzyści.

Podczas zajęć zapewniamy: wysoko wykwalifikowaną kadrę trenerską, materiały dydaktyczne, poczęstunek/obiad

100% kosztów szkoleń finansowanych jest z Europejskiego Funduszu Społecznego
w formie pomocy de minimis.
Uczestnicy/Uczestniczki szkoleń nie wnoszą żadnych opłat.

Szkolenia realizowane są w ramach projektu: "Budownictwo na miarę XXI wieku"
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLENIACH, LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

KONTAKT  tel: 519 323 895 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

www.budownictwo21wiek.pl

Zachodniopomorski SPIN-Przedsiębiorca

Logo_SPIN

Projekt „Zachodniopomorski SPIN – Przedsiębiorca” jest realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, województwo zachodniopomorskie, numer konkursu 1/8.2.1/11.

 

Projekt jest skierowany do 100 Uczestników Projektu, doktorantów, absolwentów uczelni (w okresie 12 miesięcy od daty ukończenia studiów – pozostających bez zatrudnienia), studentów, którzy uczą się, pracują lub zamieszkują (w rozum. KC) na obszarze województwa zachodniopomorskiego, którzy zainteresowani są założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej typu spin-off/spin-out.

Zainteresowanym udziałem w projekcie „Zachodniopomorski SPIN – Przedsiębiorca” oferujemy poniższe bezpłatne szkolenia:

1)    Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej typu spin-off/spin-off (60 godz. dyd./gr.)

2)    Ochrona i komercjalizacja własności intelektualnej (24 godz. dyd./gr.)

3)    Doradztwo indywidualne 8 godz. dyd./gr.

 

REKRUTACJA:  1 TURA TRWA DO 31 GRUDNIA 2012 r. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

 

Projekt jest realizowany od 1 października 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku na terenie województwa zachodniopomorskiego. Realizatorem projektu jest NS Konsulting Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie.

 

Szczegółowe informacje są dostępne pod nr tel.: 519 308 954, pod adresem e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. oraz na stronie internetowej www.zachodniopomorskispin.pl.

Informatyczne kwalifikacje


logo_lub

W ramach projektu oferujemy:

1. Szkolenia informatyczne (do wyboru):

- Tworzenie i testowanie aplikacji z użyciem Test-Driven Development - 24 godz.
Wprowadzenie do TDD.
xUnit jako narzędzie testowanie.
Refaktoryzacja w kontekście TDD.
Zaawansowane  aspekty TDD.
Wzorce testowania xUnit.


lub

- Projektowanie architektury aplikacji korporacyjnych - 24 godz.
Architekt w procesie wytwarzania oprogramowania.
Technologia Java EE.
Frameworki i biblioteki pomocnicze.
Integracja i optymalizacja.


2. Doradztwo związane ze szkoleniami w zakresie systemów informatycznych
(w miejscu pracy Uczestnika) – 8 godz.
Praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas szkolenia.
Analiza potrzeb firmy i planowanie strategiczne postępowania w pracy w kontekście zdobytej na szkoleniu wiedzy.


Projekt jest skierowany do niepełnosprawnych pracowników mikro i małych przedsiębiorstw (również właścicieli) prowadzących działalność w branży informatycznej w województwie lubelskim.
Ze wsparcia w ramach projektu wykluczeni są uczestnicy Działania 6.2 lub Poddziałania 8.1.2 PO KL, którzy otrzymali wsparcie pomostowe.

Projekt jest objęty pomocą de minimis.
Udział w projekcie jest dofinansowany w 100%, nie jest wymagany wkład własny.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie projektu: www.informatycznekwalifikacje.pl oraz pod numerem telefonu 536 39 59 21.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wygraj z bezrobociem

logo_WygraJ
Zapraszamy - ruszyła rekrutacja w Powiecie Brzeskim !!!

Informujemy, że w projekcie  “Wygraj z bezrobociem” rozpoczęła się rekrutacja w Powiecie Brzeskim.

Na stronie projektu www.wygrajzbezrobociem.pl w zakładce Rekrutacja --> Dokumenty do pobrania znajdują się uaktualnione formularze zgłoszeniowe gotowe do pobrania.

Jeśli mieliby Państwo kłopoty z wypełnianiem dokumentów prosimy o kontakt. Udzielimy  Państwu wszelkich niezbędnych informacji.

Rekrutacja będzie trwała od 01.06.2012 r. do 31.07.2012 r. Rekrutacja może zostać zawieszona, gdy liczba kompletnych zgłoszeń osiągnie 120 %.

Przypominamy, iż wypełnione dokumenty zgłoszeniowe można składać osobiście lub przesłać do Biura Projektu.

Złóż swoje zgłoszenie już dzisiaj ! Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:
NS Konsulting - Biuro Projektu
ul. Piastowska 4/2 (I piętro)
48-303 Nysa

Szczegółowe informacje są dostępne pod nr tel.: 519 323 885 oraz na stronie internetowej: http://www.wygrajzbezrobociem.pl

Paleta nowych możliwości

Logo_Paleta_Nowych_Mozliwosci

Uprzejmie informujemy, że na stronie projektu „Paleta nowych możliwości” www.paletamozliwosci.com.pl w zakładce Dokumenty - Rekrutacja są już dostępne dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

http://paletamozliwosci.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=11

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane w siedzibie Biura Projektu w Zawierciu przy

ul. Senatorskiej 14/3 w dniach roboczych od 25.06.2012 do 02.07.2012

(w godzinach od 9:00 do 15:00).

Serdecznie zapraszamy!

Paleta nowych możliwości

Logo_Paleta_Nowych_Mozliwosci

Zawiadamiamy, iż wszelkie informacje dotyczące udziału w projekcie "Paleta nowych możliwości" będą zamieszczone w kwietniu na stronie internetowej projektu www.paletamozliwosci.com.pl . O terminie rozpoczęcia naboru formularzy rekrutacyjnych (do pobrania ze strony) zostaną Państwo poinformowani po otrzymaniu akceptacji w/w dokumentów od Instytucji Pośredniczącej II stopnia - Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.
Adres Biura Projektu:
NS Konsulting Sp. z o.o.
ul. Senatorska 14/3
42-400 Zawiercie
Barbara Gierasimiuk tel. 884 795 949
Justyna Wesołowska tel. 531 441 844
W razie pytań bądź wątpliwości - zapraszamy wszystkich zainteresowanych projektem do kontaktu.

Paleta nowych możliwości

Logo_Paleta_Nowych_Mozliwosci

NS Konsulting Sp. z o.o. informuje, że w dniach 01.04.2012 - 31.08.2013 na terenie województwa śląskiego (powiaty: zawierciański i będziński oraz miasta: Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Jaworzno) będzie realizowany projekt "Paleta nowych możliwości" Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia.

Celem głównym projektu będzie wsparcie inicjatyw ukierunkowanych na rozwój samozatrudnienia poprzez założenie działalności gospodarczej przez 30 osób fizycznych zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zarejestrowanych jako bezrobotne, w wieku 50-64 lata, zamieszkujących na obszarze podregionu sosnowieckiego. Ze wsparcia wyłączone będą osoby, które posiadały wpis do rejestru EDG, były zarejestrowane w KRS lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. 15 dni roboczych przed rozpoczęciem rekrutacji (będzie ona trwała do momentu zgromadzenia 36 osób – 6 na liście rezerwowej - lecz nie decyduje kolejność zgłoszeń, a spełnienie kryterium formalnego - poprawność dokumentów rekrutacyjnych!!!) na stronie internetowej projektu (która do tego czasu powstanie) zostaną zamieszczone dokumenty rekrutacyjne. Po spełnieniu kryterium formalnego potencjalny uczestnik projektu wypełni test diagnostyczny predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej, oceniany następnie przez doradcę zawodowego, który może dopuścić osobę do kolejnego etapu – rozmowy kwalifikacyjnej, po osiągnięciu przez nią minimum 60% punktów w teście. Osoba przyjęta podpisuje deklarację uczestnictwa, zobowiązuje się do rejestracji na terenie województwa śląskiego działalności gospodarczej i prowadzenia jej przez minimum 12 miesięcy. W przypadku rezygnacji uczestnika na początkowym etapie projektu, zostanie uruchomiona lista rezerwowa bez konieczności przeprowadzania dodatkowego naboru. W ramach projektu jego uczestnicy objęci będą następującymi działaniami: doradztwo indywidualne i grupowe, szkolenie Moja Firma, wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości (maksymalnie 40.000 zł na osobę udzielane wyłącznie osobom, które ukończyły oba rodzaje doradztwa oraz szkolenie), wsparcie pomostowe - na pokrycie opłat związanych z prowadzeniem firmy oraz doradcze (przez okres 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego). Na terenie województwa śląskiego w okresie realizacji projektu będzie prowadzone jego biuro.

Zapraszamy do sprawdzania naszej strony www.nskonsulting.pl, wszelkie informacje o projekcie i powstaniu jego strony internetowej będą na niej zamieszczane na bieżąco. Kontakt do kierownika projektu, pani Barbary Gierasimiuk: 884 795 949.

Akademia Przywódców

LOGO_AKADEMIA_PRZYWODCOW

Projekt „Akademia przywódców” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Chcesz być lepszym managerem? Zależy Ci na zwiększeniu wiedzy w zakresie zarządzania personelem? Dofinansujemy Twoje szkolenia!

 

MAMY DLA CIEBIE IDEALNE ROZWIĄZANIE!

PROJEKT „AKADEMIA PRZYWÓDCÓW”

W warunkach niezwykle trudnej konkurencji oraz w obliczu niespotykanej dotąd dynamiki zmian, kluczowe znaczenie nabierają nowoczesne kwalifikacje oraz specjalistyczna wiedza przede wszystkim kadry kierowniczej przedsiębiorstw.

Problem braku środków na dokształcanie dotyka głównie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które niewątpliwie wpływa na konkurencyjność i innowacyjność tych przedsiębiorstw.

Pytanie co ma zrobić mikro, mały i średni przedsiębiorca aby móc konkurować z dużymi koncernami, posiadającymi środki na stałe szkolenia?

Odpowiedź jest prosta. Wystarczy skorzystać ze szkoleń współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Mikro, małe i średnie  przedsiębiorstwa również mogą mieć wykwalifikowaną kadrę kierowniczą!

Od dnia 2 stycznia 2012 roku NS Konsulting Sp. z o. o. realizuje na terenie województwa mazowieckiego projekt AKADEMIA PRZYWÓDCÓW, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do pracowników kadry zarządzającej zatrudnionej w mikro, małych lub średnich przedsiębiorstwach prowadzących działalność na terenie województwa mazowieckiego 
w powiatach: szydłowiecki, radomski, przysuski, zwoleński, kozienicki, lipski, białobrzeski oraz mieście Radom

W ramach projektu oprowadzone będzie szkolenie:

„Zarządzanie personelem, czyli jak być dobrym przywódcą?”

Szkolenie będzie realizowane w formie 6 MODUŁÓW SZKOLENIOWYCH (KAŻDY PO 8 GODZIN):

  • Być przywódcą,
  • Komunikacja w zespole,
  • Rozwiązywanie konfliktów,
  • Efektywna rekrutacja,
  • Dobra motywacja pracowników,
  • Flexi-praca.

Szkolenia poprowadzą wysoko wykwalifikowani wykładowcy i trenerzy z obszaru tematycznego związanego z branżą zarządzania zasobami ludzkimi. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, a po zakończeniu szkoleń zaświadczenia o ich ukończeniu.

W ramach szkoleń dodatkowo oferujemy:

- nocleg w hotelu w Kazimierzu Dolnym wraz
z wyżywieniem

Projekt AKADEMIA PRZYWÓDCÓW objęty jest pomocą publiczną. 80% kosztów szkoleń jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a jedynie 20% kosztów szkoleń pokrywa Przedsiębiorca, co jest niewielką sumą w porównaniu do cen rynkowych szkoleń komercyjnych z dziedziny zasobów ludzkich.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, już teraz zainteresowani mogą wypełnić dokumenty rekrutacyjne dostępne
w Biurze Projektu lub na stronie internetowej www.akademiaprzywodcow.pl i przesłać pocztą na adres biura. Odpowiedzi na wszystkie pytania otrzymają Państwo pod numerem telefonu: 519 308 950.

Realizator projektu:

NS Konsulting Sp. z o.o.

ul. Nałęczowska 30

20-701 Lublin

Biuro Projektu:

ul. Przemysłowa 25

27-300 Lipsko

Budowlańcy wygrywają

Logo_Budowlacy

 

Od 2 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. NS Konsulting Sp. z o. o. realizuje projekt „Budowlańcy wygrywają”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników
i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw, województwo małopolskie, numer konkursu POKL/8.1.1/IA/11.

Grupę docelową projektu stanowi 40 przedsiębiorstw (30 mikroprzedsiebiorstw i 10 małych przedsiębiorstw) z branży budowlanej, posiadających siedzibę/oddział/filię na terenie woj. małopolskiego oraz ich 90 pracowników (54 kobiety i 36 mężczyzn) zamieszkałych i/lub pracujących w w/w branży na terenie województwa małopolskiego.

Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności 40 przedsiębiorstw (30 mikroprzedsiębiorstw i 10 małych przedsiębiorstw) z branży budowlanej oraz dostosowanie kwalifikacji 90% spośród ich 90 pracowników (54 kobiet i 36 mężczyzn) zamieszkałych i/lub pracujących na terenie województwa małopolskiego do wymogów gospodarki regionalnej do 31 grudnia 2012 r.

Projekt objęty jest pomocą publiczną. 80% kosztów szkoleń jest współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a jedynie 20% kosztów szkoleń pokrywa Przedsiębiorca (wkład prywatny wniesiony w całości w postaci wkładu pieniężnego).

Każdy uczestnik weźmie udział w:

1.    Szkoleniu – organizacja czasu pracy i zarządzanie kapitałem ludzkim.

oraz w jednym wybranym szkoleniu:

1.    Szkolenie – zarządzanie projektem budowlanym.

2.    Szkolenie – nowe technologie w przedsiębiorstwie.

3.    Szkolenie – system informatycznego budżetowania.

Szczegółowe informacje: www.budowlancywygrywaja.pl.

Informacje i zgłoszenia: tel.: 536 395 906, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
BIURO PROJEKTU:
NS Konsulting Sp. z o. o.
Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu
ul. Leszczyńskiej 7, pok. 102
32-600 Oświęcim
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 Następna > Ostatnie >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

 

twojt

razemwyk

 

bdprzedsibiorczy16nowe kompetencje-116technologie logobadz aktywny i wr do pracyaktywizuj si i pracuj logo wyb16recepta na zwolnienie16praca i ty16perspektywa na sukces16i ty wrcisz do zawodowej gry kompetencjelogo

  wlasnafirmalogo2
 

glowna_logo_kl

glowna_logo_ue

Forum_szkolenia

 

 logo vcc

 

efs_florystyczne kwalifikacje

przyszlosc logo kolor 1

uwerz w swoje moliwosci

nowe kompetencje

elastyczna praca

NP_NH_logo

efs_szkolenia i doradztwo dla odchodzacych z rolnictwa

przedzalnia

stop bezr - logo ok

szansa dla rolnikw

ok_Logo_Rozwoj_droga_do_sukcesu

 

Logo_Wiedza

 

PRZEDZALNIA_logo_6

Spoldzielnia_socjalna_LOGO

LOGO_Nie_daj_si

Logo_Ekokwalifikacje

logo_WygraJ

Logo_Rozwijaj_swoje_umiejtnoci

logo_jUSTYNA

Logo_Budowlacy

LOGO_AKADEMIA_PRZYWODCOW

 

 Logo Paleta Nowych Mozliwosci

Logo Informatyczne kwalifikacje

Logo Zachodniopomorski SPIN Przedsiębiorca

Logo Budownictwo na miarę XXI wieku

Logo Wysokie kwalifikacje w branży turystycznej

Logo Nowa szansa

Logo Wysoka jakość gościnności na Dolnym Śląsku

Logo Kwalifikacje przyszlosci

Logo Dziś aktywni - jutro pracujący

Logo Turystyka przyjazna środowisku

Logo Rozwój budownictwa szansą dla regionu

LOGO EKOBUDOWNICTWO 10 2013 113

lubelskie centrum IT

Logo ZWOLNIONY  ZATRUDNIONY

LOGOOOOOO

  • forum achat cialis internet Après confirmation de limpuissance masculine et son état actuel, votre médecin va vous prescrire du cialis.

Im wcześniej tym lepiej kolor

Innowacyjny start edukacyjny

logo

 

Copyright © 2010 Mikrobit Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Projekt Enzo Sp. z o.o.

Wykonanie mikrobit.pl
serwis zbudowany w technologii mCMS