ico_top_handphone telefon: 81 536 56 00 ico_top_letter e-mail: sekretariat@nskonsulting.pl
Reklama

Projekty Europejskie

Szkolenia dla sektora mikro i małych przedsiębiorstw

logo_jUSTYNA
Zapraszamy do udziału w projekcie:
“Szkolenia dla sektora mikro i małych przedsiębiorstw” !!!

Kogo zapraszamy:

pracowników kadry zarządzającej zatrudnionych w mikro i małych przedsiębiorstwach prowadzących działalność na terenie woj. łódzkiego.

Co oferujemy:

1. Szkolenie językowe – English Business.

2. Szkolenia ogólne (do wyboru):

- elastyczne formy pracy i wynagrodzenia;

- pozyskiwanie funduszy UE;

- zarządzanie zasobami ludzkimi;

- logistyka w firmie.

3. Szkolenie motywacyjne.

Dodatkowo Uczestnicy Projektu otrzymają:

- zaświadczenia o ukończeniu szkoleń;

- materiały szkoleniowe;

- wyżywienie.

Projekt jest objęty pomocą publiczną.

Projekt jest dofinansowany w 100%, szkolenia są całkowicie bezpłatne!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Więcej informacji oraz dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie projektu: www.szkoleniadlaprzedsiebiorstw.com.pl oraz pod numerem telefonu 536 395 921.

Biuro projektu:

NS Konsulting Sp. z o.o.
26-300 Opoczno
ul. Piotrkowska 2, I piętro, pokój nr 1

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozwijaj swoje umiejętności

Logo_Rozwijaj_swoje_umiejtnoci

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – Najlepsza Inwestycja

ROZWIJAJ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI

Projekt skierowany jest do przedsiębiorców (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa śląskiego) i ich pracowników (zamieszkałych lub zatrudnionych na terenie tego województwa), prowadzących działalność odpowiadającą jednemu
z obszarów technologicznych: przemysł maszynowy, samochodowy, lotniczy lub górniczy.

W ramach projektu oferujemy szkolenia:

Dla kadry kierowniczej (m.in. mistrzów, brygadzistów)  z wybranego przez nich zakresu:

- Kierowanie zespołem pracowników produkcyjnych (60 h).

- Zarządzanie produkcją, jakością oraz wspomaganie procesów produkcyjnych  (60 h).

Dla pracowników z zakresu:

- Operator linii produkcyjnej (60 h.)

Wszyscy uczestnicy zostaną dodatkowo przeszkoleni z zakresu Technologii przyjaznych środowisku (32 h.):

- Dostosowanie firmy do standardów unijnych w zakresie ochrony środowiska.

- Zmniejszenie zapotrzebowania produkcji na energię.

- Realizacji efektywnej gospodarki wodno-ściekowej i gospodarowania odpadami w przedsiębiorstwie.

- Pozyskiwanie źródeł finansowania na inwestycje przyjazne środowisku.

W ramach projektu każdy uczestnik otrzyma dodatkowo:

- materiały szkoleniowe,

- catering (obiad, przerwy kawowe),

- zaświadczenia o ukończeniu kursów.

Szkolenia prowadzą doświadczeni specjaliści z danej dziedziny.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

Biuro Projektu:

Aleja Wolności 22, Lokal nr 12

42-200 Częstochowa

nr  tel.: 519 323 893

www.rozwijajswojeumiejetnosci.pl

Serdecznie zapraszamy!

Ekokwalifikacje

Logo_Ekokwalifikacje

 

Projekt EKOKWALIFIKACJE jest realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw, województwo śląskie, numer konkursu 1/POKL/8.1.1/2011.

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności 25 mikro i małych przedsiębiorstw, prowadzących działalność w obszarze technologicznym Technologie dla Ochrony środowiska, poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych 60 pracowników (36 kobiet i 24 mężczyzn), pracujących lub zamieszkujących na terenie województwa śląskiego.

W ramach projektu każdy Uczestnik, który zostanie zakwalifikowany do udziału w nim, weźmie udział w wybranym przez siebie szkoleniu oraz w poprzedzających je warsztatach Elastyczny Pracownik. Udział w warsztatach skierowany jest do wszystkich i tym samym obowiązkowy. Jeśli chodzi o uczestnictwo w szkoleniach – każdy Uczestnik wybiera jedno, zaznaczając swój wybór w odpowiednim punkcie w formularzu zgłoszeniowym na etapie rekrutacji do udziału w projekcie. O zakwalifikowaniu do szkolenia przez Komisję Rekrutacyjną Zainteresowany zostanie powiadomiony telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zainteresowanym udziałem w projekcie EKOKWALIFIKACJE oferujemy poniższe szkolenia do wyboru:

Gospodarowanie odpadami w przedsiębiorstwie (60 godzin);

System zarządzania środowiskowego SZŚ wg ISO 14001 a prawo ochrony środowiska (60 godzin);

Technologie produkcyjne przyjazne środowisku (60 godzin).

Uczestnikiem projektu może być mikro lub małe przedsiębiorstwo, prowadzące działalność w obszarze technologicznym Technologie dla Ochrony środowiska oraz jego Pracownicy, pracujący lub zamieszkujący na terenie województwa śląskiego. W projekcie weźmie udział 60 Uczestników.

Projekt będzie realizowany od 1 listopada 2011 roku do 30 czerwca 2012 na terenie województwa śląskiego. Realizatorem projektu jest NS Konsulting Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie. Projekt jest objęty pomocą publiczną, czyli w 80% procentach jest dofinansowany, Pracodawca wnosi jedynie 20% kosztów.

Szczegółowe informacje są dostępne pod nr tel.: 519 308 954 oraz na stronie internetowej www.ekokwalifikacje.pl.
Biuro projektu:

Aleja Wolności 22, Lokal nr 13

42-200 Częstochowa

Wygraj z bezrobociem

logo_WygraJ

Projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – Najlepsza Inwestycja

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w projekcie

„Wygraj z bezrobociem”:

 • Osoby niezatrudnione w wieku aktywności zawodowej (15 – 64 lata) zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu:  bezrobocia i ubóstwa
 • Osoby zamieszkałe na terenie województwa opolskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego)
  w powiatach: Nyskim, Brzeskim i Namysłowskim

Celem główny projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 90 osób niezatrudnionych w wieku aktywności zawodowej (15-64 lat) zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu ubóstwa i bezrobocia.

Zapraszamy na kursy zawodowe obejmujące jeden z poniższych modułów do wyboru:

-         Technik prac biurowych (120 h),

-         Aktywny sprzedawca (120 h),

-         Technik prac administracyjnych (120 h).

Poza wybranym kursem uczestnicy projektu obligatoryjnie biorą udział w:

-         kursie języka angielskiego w praktyce (180 h) – 3 poziomy zaawansowania,

-         poradnictwie psychologiczno-zawodowym (60 h),

-         warsztatach kompetencji miękkich (30 h).

Równolegle do kursów zawodowych odbywać się będzie  kurs języka angielskiego, poradnictwo psychologiczno-zawodowe oraz warsztaty kompetencji miękkich prowadzone pod okiem psychologa.
Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie uczestniczą obowiązkowo w całym cyklu szkoleniowym.

Rekrutacja

Rekrutacja do projektu jest otwarta, 3 etapowa, pierwszeństwo do kwalifikacji w projekcie mają kobiety.

W ramach projektu odbędą się trzy cykle kursów zawodowych,  do każdego cyklu zakwalifikuje się po 30 uczestników (18 kobiet, 12 mężczyzn):

I cykl: grudzień 2011 – lipiec 2012 – Powiat Nyski

II cykl: sierpień 2012 - marzec 2013 Powiat Brzeski

III cykl: kwiecień 2013 – listopada 2013 – Powiat Namysłowski

W ramach projektu dodatkowo każdy uczestnik otrzyma:

- materiały szkoleniowe,

- stypendium szkoleniowe za każdą godzinę obecności na zajęciach ,

- catering ,

- zaświadczenia o ukończeniu kursów.

Rekrutacja trwa! Przyjdź, dowiedz się więcej, przystąp do projektu!

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:
NS Konsulting - Biuro Projektu
ul. Piastowska 4/2 (I piętro)
48-303 Nysa

Szczegółowe informacje są dostępne pod nr tel.: 519 323 885 oraz na stronie internetowej: http://www.wygrajzbezrobociem.pl


Nie daj się zmianom - przekwalifikuj się!

LOGO_Nie_daj_si
Charakterystyka projektu: NIE DAJ SIĘ ZMIANOM - PRZEKWALIFIKUJ SIĘ! NR POKL.08.01.02-30-030/11


1. Projekt jest realizowany w okresie od 03.10.2011 r. do 31.12.2012 r. na terenie województwa wielkopolskiego. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki; Działanie 8.1. Rozwój pracowników w regionie; Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów modernizacyjnych i adaptacyjnych w regionie.

2. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) oraz z budżetu państwa.

3. Realizatorem projektu jest NS Konsulting Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Nałęczowska 30, 20-701 Lublin; Biuro Projektu ul. Żwirki i Wigury 17, 62-561 Ślesin.

4. W ramach projektu prowadzony będzie cykl szkoleń.

Szkolenia odbędą się w dwóch turach:

I. Od grudnia 2011 do kwietnia 2012 r.

II. Od lipca 2012 do listopada 2012 r.

Szkolenia będą realizowane w grupach średnio 10 osobowych.

Zajęcia poprowadzą w specjalnie wynajętych salach profesjonalni trenerzy. Po zakończeniu szkoleń Uczestnicy Projektu (min.80% obecności) otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i potwierdzające nabyte umiejętności.

Podczas szkoleń zostanie zapewniony poczęstunek, obiad (z wyłączeniem doradztwa zawodowego) oraz materiały szkoleniowe.

CYKL SZKOLENIOWY OBEJMUJE:

1. Doradztwo zawodowe

Każdy Uczestnik Projektu odbędzie, indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym (3h dydaktyczne*/os), które ułatwią poznanie predyspozycji zawodowych i pomogą w zaplanowaniu dalszej kariery zawodowej.

2. Szkolenie komputerowe ECDL-ADVANCED, 92 godziny dydaktyczne (po 4h – 2 razy w tygodniu, weekend, 23 spotkania) dla każdej z grup. Powstanie 6 grup liczących średnio 10osób. Szkolenie komputerowe będzie łączone ze szkoleniem zawodowym.

Szkolenie obejmie wykłady i zajęcia praktyczne.

Celem szkolenia jest: rozwinięcie i szersze zastosowanie 4 modułów tj. Przetwarzanie tekstu, Arkusze kalkulacyjne, Bazy danych, Grafika menedżerska i prezentacyjna. Szkolenie kończy się odbyciem 4 egzaminów (Access, Excel, Power Point i Word w wersji 2007).

3. Szkolenie zawodowe (do wyboru), 92 godziny dydaktyczne (po 4h – 2 razy w tygodniu, weekend, 23 spotkania) dla każdej z grup. Powstanie 6 grup liczących średnio 10osób. Po 2 grupy na jeden moduł szkolenia zawodowego.

Do wyboru jeden moduł:

Księgowość komputerowa

Szkolenie obejmie wykłady i zajęcia praktyczne; zakończy się testami sprawdzającymi nabytą wiedzę w zakresie określonej tematyki.

Celem szkolenia jest: zdobycie przez słuchaczy wiedzy z zakresu księgowości a także przepisów podatkowych oraz innych mających zastosowanie w działach księgowości, zdobycie wiedzy w rozliczeniach z ZUS, wypełnianiu PIT-ów, zdobycie umiejętności obsługi programów- Płatnik, Symfonia-Finanse i Księgowość.

- Ochrona środowiska w przedsiębiorstwie

Szkolenie obejmie wykłady i zajęcia praktyczne; zakończy się testami sprawdzającymi nabytą wiedzę w zakresie określonej tematyki.

Celem szkolenia jest: przybliżenie tematyki związanej z gospodarką odpadami w przedsiębiorstwie, prowadzenie dokumentacji wymaganej przepisami, sprawozdawczość w zakresie korzystania ze środowiska oraz omówione zostaną obowiązki ciążące na przedsiębiorstwach. Szkolenie przybliży znajomość podstawowych ustaw, zasad i poruszy kluczowe zagadnienia ochrony środowiska podczas pracy przedsiębiorstw.

- Specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych

Szkolenie obejmie wykłady i zajęcia praktyczne; zakończy się testami sprawdzającymi nabytą wiedzę w zakresie określonej tematyki.

 • cialis made in france En fait, comme ce que vous payez moins dargent cependant vous recevez plus de qualité.

Celem szkolenia jest: nabycie przez pracowników przedsiębiorstw wiedzy na temat pozyskiwania funduszy unijnych w celu rozwoju przedsiębiorstwa, zapoznanie słuchaczy z dostępnymi możliwościami uzyskania wsparcia finansowego dla firm w ramach Funduszy Europejskich, poinformowanie o strukturze określonych funduszy i zasadach składania wniosków o dofinansowanie, zasadach konstruowania projektów inwestycyjnych, przygotowanie dokumentacji projektowej oraz analiza finansowa projektów.

Warunkiem zakwalifikowania do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest zapoznanie się z regulaminem projektu oraz złożenie kompletu dokumentów listownie lub osobiście w siedzibie Biura Projektu:

 • Formularz zgłoszeniowy.
 • Oświadczenie o spełnianiu kryteriów grupy docelowej.
 • Kserokopia dowodu osobistego potwierdzona za zgodność z oryginałem.
 • Zaświadczenie z miejsca pracy poświadczające zatrudnienie oraz to, że przedsiębiorstwo, w którym dana osoba jest pracownikiem/pracodawcą przechodzi aktualnie procesy modernizacyjne i adaptacyjne.
 • Oświadczenie o pomocy de minimis.

Złożenie ww. dokumentów nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu.

Uczestnikiem projektu mogą być osoby spełniające łącznie następujące warunki:

 • Osoby zatrudnione w mikro i małych przedsiębiorstwach – wykonujące pracę na podstawie: umowy o pracę/powołania/wyboru/mianowania/spółdzielczej umowy o pracę.
 • Osoby zamieszkałe (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) lub zatrudnione na terenie województwa wielkopolskiego; Pracodawcy posiadający jednostkę organizacyjną na terenie woj. wielkopolskiego.
 • Osoby, które ukończyły 18 rok życia a nie ukończyły 60 (w przypadku kobiet) lub 64 (w przypadku mężczyzn).
 • Pracodawcy i pracownicy mikro i małych przedsiębiorstw przechodzących procesy modernizacyjne i adaptacyjne.

Równocześnie osoba taka:

- nie jest uczniem/słuchaczem szkół dziennych lub studentem studiów dziennych,

- nie prowadzi jednoosobowej działalności gospodarczej,

- nie jest rolnikiem bądź domownikiem rolnika ubezpieczonym w KRUS.

Rekrutacja do udziału w projekcie ma charakter otwarty, odbędzie się w dwóch turach:

I. Pażdziernik - listopda 2011r.

II. Czerwiec - lipiec 2012r.

Kwalifikację Beneficjentów Pomocy na kursy prowadzi Komisja Rekrutacyjna (w składzie koordynator projektu i menadżer operacyjny). Po formalnej weryfikacji zgłoszeń Komisja Rekrutacyjna stworzy listę potencjalnych Uczestników Projektu. Spotkają się oni z doradcą zawodowym, który oceni ich predyspozycje do udziału w projekcie w skali punktowej (1-6) na podstawie kryteriów: motywacja do udziału w projekcie, predyspozycje osobiste, potrzeba udziału w projekcie, poziom aktualnie posiadanego wykształcenia. Punkty będą rozpatrywane oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. Do projektu będą kwalifikowane osoby z najwyższą liczbą punktów. Projekt zakłada politykę równych szans, w związku z tym priorytetowo będą traktowane kobiety Warunkiem uruchomienia kursu jest zebranie w preferowanej przez uczestników miejscowości grupy średnio 10 osób. Dla każdej grupy szkoleniowej powstanie dodatkowa lista rezerwowa uczestników. W przypadku braku osób na liście rezerwowej (pod koniec okresu rekrutacji) Organizator zastrzega sobie prawo do uruchomienia grupy (bez listy rezerwowej). W przypadku rezygnacji lub niedopełnienia wymogów formalnych przez osoby zakwalifikowane na ich miejsce wprowadzone zostaną osoby z listy rezerwowej. O ostatecznym zakwalifikowaniu do projektu osoby zostaną poinformowane drogą pisemną tj. listownie, lub telefonicznie. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Koordynatora projektu.

KONTAKT

BIURO PROJEKTU "Nie daj się zmianom - przekwalifikuj się!"
ul. Żwirki i Wigury 17, 62-561 Ślesin

www.przekwalifikujsie.pl; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel: 519 323 895 lub 519 323 899.

Przędzalnia Kwalifikacji

PRZEDZALNIA_logo_6

 

Przędzalnia kwalifikacji

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja.

PROJEKT: Przędzalnia kwalifikacji

BEZPŁATNE SZKOLENIA

W ramach projektu oferujemy:

a) Wsparcie szkoleniowe

§  Język angielski lub niemiecki,

§  Szkolenie komputerowe ECDL START,

§  Szkolenie zawodowe do wyboru:

Ø  Pozyskiwanie Funduszy UE

Ø  Kadry i Płace

Ø  Aktywne techniki sprzedaży

§  Szkolenie motywacyjne,

§  Job coaching .

b) W ramach szkoleń dodatkowo  oferujemy:

- PŁATNY STAŻ ZAWODOWY !!!

- materiały szkoleniowe,

- zaświadczenia o ukończeniu szkoleń,

- obiady i przerwy kawowe,

- zwrot kosztów dojazdu na szkolenia.

 

Uczestnikami Projektu mogą być :

- osoby zamieszkałe na terenie województwa łódzkiego w powiatach: pabianickim, zgierskim i łódzkim wschodnim, których stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

Szczegółowe informacje i zgłoszenia: tel. 519 308 955

www.przedzalniakwalifikacji.pl, e-mail:   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Biuro Projektu:

NS Konsulting Sp. Z o.o.

ul. Piotrkowska  101, pok. nr 4, 90-425 Łódź.

Spółdzielnia socjalna - Twoją szansą

spoldzielnia socjalna logo

Spółdzielnia socjalna - Twoją szansą

ZAPRASZAMY:

osoby długotrwale bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy

zainteresowane prowadzeniem działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej

zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego na terenie gmin:

JÓZEFÓW, ŁAZISKA, WILKÓW, ANNOPOL, DĘBLIN MIASTO, JANOWIEC,
KAZIMIERZ DOLNY, PUŁAWY I PUŁAWY MIASTO

W ramach Projektu oferujemy:

a) Wsparcie szkoleniowo-doradcze:

- Szkolenie „Spółdzielczość socjalna dla każdego” (144 godz. dydaktyczne dla 40 osób), które obejmować będzie między innymi następujące zagadnienia: rejestracja spółdzielni, wymagane dokumenty i procedury, opracowanie statutu i biznes planu, uprawnienia spółdzielni, fundusze unijne dla spółdzielni, zarządzanie spółdzielnia: marketing, logistyka, podstawy rachunkowości, elementy prawa.

- Grupowe Doradztwo Zawodowe (16 godz. dydaktycznych dla 40 osób),

-Indywidualne Poradnictwo Zawodowe (12 godzin dydaktycznych dla 30 osób) lub Wsparcie Psychologiczne (12 godz. dydaktycznych dla 10 osób),

b) Wsparcie finansowe:

-20 tys. złotych dla każdej osoby, która założy lub przystąpi do spółdzielni socjalnej (dla wybranych 32 uczestników projektu),

-Wsparcie pomostowe – w okresie pierwszych 6 miesięcy (w wysokości najniższego krajowego wynagrodzenia) dla wybranych 32 uczestników projektu,

-Przedłużone wsparcie pomostowe - w okresie kolejnych 6 miesięcy od dnia zakończenia korzystania z podstawowego wsparcia pomostowego dla wybranych 32 uczestników projektu.

Warto podkreślić, iż udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Dodatkowo oferujemy:

- materiały szkoleniowe,

- catering podczas zajęć,

- zwrot kosztów dojazdu na szkolenia.


W przypadku jakichkolwiek pytań bardzo proszę o kontakt pod nr tel. 519 308 950; informacje również na stronie internetowej Projektu www.spoldzielniatwojaszansa.pl

<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 Następna > Ostatnie >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

 

twojt

razemwyk

 

bdprzedsibiorczy16nowe kompetencje-116technologie logobadz aktywny i wr do pracyaktywizuj si i pracuj logo wyb16recepta na zwolnienie16praca i ty16perspektywa na sukces16i ty wrcisz do zawodowej gry kompetencjelogo

  wlasnafirmalogo2
 

glowna_logo_kl

glowna_logo_ue

Forum_szkolenia

 

 logo vcc

 

efs_florystyczne kwalifikacje

przyszlosc logo kolor 1

uwerz w swoje moliwosci

nowe kompetencje

elastyczna praca

NP_NH_logo

efs_szkolenia i doradztwo dla odchodzacych z rolnictwa

przedzalnia

stop bezr - logo ok

szansa dla rolnikw

ok_Logo_Rozwoj_droga_do_sukcesu

 

Logo_Wiedza

 

PRZEDZALNIA_logo_6

Spoldzielnia_socjalna_LOGO

LOGO_Nie_daj_si

Logo_Ekokwalifikacje

logo_WygraJ

Logo_Rozwijaj_swoje_umiejtnoci

logo_jUSTYNA

Logo_Budowlacy

LOGO_AKADEMIA_PRZYWODCOW

 

 Logo Paleta Nowych Mozliwosci

Logo Informatyczne kwalifikacje

Logo Zachodniopomorski SPIN Przedsiębiorca

Logo Budownictwo na miarę XXI wieku

Logo Wysokie kwalifikacje w branży turystycznej

Logo Nowa szansa

Logo Wysoka jakość gościnności na Dolnym Śląsku

Logo Kwalifikacje przyszlosci

Logo Dziś aktywni - jutro pracujący

Logo Turystyka przyjazna środowisku

Logo Rozwój budownictwa szansą dla regionu

LOGO EKOBUDOWNICTWO 10 2013 113

lubelskie centrum IT

Logo ZWOLNIONY ZATRUDNIONY

LOGOOOOOO

Im wcześniej tym lepiej kolor

Innowacyjny start edukacyjny

logo

 

Copyright © 2010 Mikrobit Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Projekt Enzo Sp. z o.o.

Wykonanie mikrobit.pl
serwis zbudowany w technologii mCMS